Tuesday, December 1, 2009

Vraag 10

Heeft het – na een vredesovereenkomst - zin om in vredesopbouw te investeren als de partijen zich toch voorbereiden op een nieuwe oorlog?Ja, tussen de Islamitische en Westerse wereld bestaan zulke enorme verschillen over kernwaarden dat een clash onvermijdelijk is.
Raymond
Ontvangen: 26-11-09 18:53
Nee. en bovendien is Cultuur Ondergeschikt aan politieke belangen, macht en geld. Staten en hoogstens blokken v bondgenoten zullen botsen.
Ruben
Ontvangen: 27-11-09 20:25
Ja, omdat vredesopbouw burgers kan mobiliseren tegen een oorlog. Daarbij kunnen tijdens de vredesopbouw nieuwe onderhandelingen gestart worden, die mogelijk nieuwe gevechten kunnen voorkomen. Daarbij zijn slechte sociale omstandigheden een voedingsbodem voor oorlog, dus ook deel van de oplossing.
Riëtte
Ontvangen: 01-12-09 09:53
Als oorlog nog afwendbaar is ja.
Simon
Ontvangen: 01-12-09 09:54
Het heeft dan weinig zin, maar nutteloos is t niet. Misschien verkort t de oorlog of vermindert t de heftigheid en heel, heel mischien voorkomt t die ni. oorlog
Ruben
Ontvangen: 01-12-09 09:55
Dat lijkt mij wel. Als er ook bemiddeld wordt tussen de verschillende partijen. Volk mag ook niet in de steek gelaten worden.
Charley Fiedeldij
Ontvangen: 01-12-09 09:56
Ja, oude Soviet gezegde: bespreek vrede maar bereid je voor op oorlog. Die militaire krackt kan als een weerhoudende mechanisme werken, trrwijl zonder vredesvoorbereiding vrede nooit komt.
Alexander
Ontvangen: 01-12-09 10:00
Natuurlyk! Wie weet kan de opkomende stryd in de kiem gesmoord worden, of mss is er minder draagkracht onder de bevolking.
Jef
Ontvangen: 01-12-09 10:29
Lastig! Het lijkt me duidelijk dat als t echt verspilde moeite is je dat niet moet doen, maar als je evt wel iets kan bereiken, zijn alle beetjes zinvol.
Els
Ontvangen: 01-12-09 10:45
Nee, er kan beter gezocht worden naar een oplossing in de zin van conflict preventie
Rowinda
Ontvangen: 01-12-09 10:50
Jawel, maar richt je daarbij vooral op de oorzaken van conflict en verminder zo de motieven voor die nieuwe oorlog
Maloe
Ontvangen: 01-12-09 11:18
Voorkomen is beter dan genezen; ipv korte termijn vredesinvesteringen moet er gekeken worden naar de diepere oorzaken waarom oorlogen zich structueel herhalen.
Tom
Ontvangen: 01-12-09 11:19
wellicht niet, maar we kunnen als rijke westen niet zomaar andere kant op kijken. Help bevolking, zonder strijdende partijen al te veel op te lappen voor oorlog
"Jelle
Datum: 01-12-09 13:08
Jazeker, het is van groot belang dat de (oud)militairen hun civiele leven inrichten als onderdeel van de opbouw van de gemeenschap. Dan is het draagvlak en de betrokkenheid om in vrede te leven ook groter daar er een andere invulling dan militair zijn mogelijk is gemaakt. Als er geen vredsopbouw is heeft men geen sentiment betreffende huis en haard achterlaten en trekt men denk ik veel sneller ten strijde. De oorlog die lijkt uit te barsten kan wellicht door de vredesopbouw voorkomen worden.
"Emmy
Datum: 01-12-09 13:19
Ja, nieuwe onderhandelingen kunnen tot betere/positievere inzichten van de strijdende partijen leiden. Bovendien moet er aandacht worden besteed aan de opbouw van een leefbare toekomst voor de bevolking/slachtoffers.
"Kim
Datum: 01-12-09 13:20

Thursday, November 26, 2009

Vraag 9

"Stevent de wereld af op een "clash of civlisations" - of niet?

Wel als we blijven polariseren. Floor
Floor
Ontvangen: 25-11-09 19:48

Onder geen enkele omstandigheid is iets met zekerheid te voorspellen. Echter een daadwerkelijke clash zou alleen mogelijk zijn als de ongenuanceerde generalisaties van Huntington ook maar deels klopten. Dit is niet het geval.
Guido
Ontvangen: 25-11-09 19:54

Nee. Sommige conflicten zullen binnen het model van Huntington passen en sommige ook niet. Intl. verhoudingen en conflict categorien veranderen wel, maar zijn model heeft zekere gebreken en beperkingen.
Carolien
Ontvangen: 25-11-09 19:55

Ik denk niet dat de wereld naar een 'clash of civilisations' afgaat, omdat er veel conflicten niet op cultuurverschillen zijn gebaseerd. Er zijn ook veel conflicten in een beschavingen zelf.
Nazan
Ontvangen: 25-11-09 19:55

Er zyn veel conflicten & verschillen, maar n keiharde botsing zal uitblyven. Dr zyn genoeg intl governance mechanismen die dat zullen verzekeren. Dus gn clash.
Alberta
Ontvangen: 25-11-09 19:56

Nee! Beschavingen niet afbakenbaar; conflict niet alleen tussen maar ook binnen volkeren; cultuur vaker misbruikt als politiek instrument dan oorzaak conflict
Jamaseb
Ontvangen: 25-11-09 19:56

Née, de term clash of civ. Is een nedachte term om mensen in het westen te manipuleren en af te eliden van de werkelijke globale economische exploitatie.
Alexander
Ontvangen: 25-11-09 20:00

The clash of civilizations is een dramatisch concept dat is bedacht door een xenofobische amerikaan. Er hebben altijd botsingen bestaan tussen civilizati...
...............
Merel
Ontvangen: 25-11-09 20:00

Ja. Als landen zich niet meer open stellen tegen over elkaar dan zal dit leiden tot onbegrip van elkaar cultuur en ideeen. Hetgeen zal leiden tot botsingen. Ongelijkheid van landen leidt er al toe dat landen botsen en kijken naar het eigen belang.
Abhilash
Ontvangen: 25-11-09 20:17

Nee, want hoewel er veel verschillen zijn tussen verschillende delen van de wereld, wil dit niet zeggen dat dit altijd voor conflicten zorgt of zal zorgen.
Anne
Ontvangen: 25-11-09 20:44

In een tijd waarin een ideologische strijd heerst tussen het westen en de islam en er een sterke competitie bestaat tussen regio's op economisch gebied en schaarste van voedsel, water en grondstoffen alleen maar toeneemt zijn voldoende ingredienten aanwezig voor een clash of civilisations
Pim
Ontvangen: 25-11-09 22:31

Zolang de dialoog bestaat,zal een gewapend conflict niet snel uitbreken,maar omdat er geen Islam-kernstaat is,maar wel een soort 'aanval op één is aanval op allen'-gedachte,kan de vlam snel in de pan slaan...
JJC
Ontvangen: 25-11-09 22:59

Absoluut niet. Juist door globalization e.a. culturen leren kennen door bijv. educatieve-, en reisprogramma's, het nieuws. Dit brengt de "ver van mijn bed show" dichterbij en kunnen we elkaar leren begrijpen. Bij een probleem in een ander land zamelen we geld in. We identificeren ons al met bijv jongeren van onze leeftijd in een sloppenwijk die al moeder zijn en geen geld hebben. Wel moeten we onthouden dat verschillen niet altijd op te lossen zijn met westerse gedachten. Respect voor een ander persoon, cultuur of geloof etc. voorkomt de clash of civilisations.
Judith-Rosina
Ontvangen: 26-11-09 01:14

Nee. Conflicten hebben soms de vorm van zo'n clash, maar ik denk dat er dieperliggende oorzaken zijn als het verschil tussen arm en rijk.
Els
Ontvangen: 26-11-09 08:35

Ik denk het niet, verschillen in cultuur en civilization zijn er altijd al geweest alleen door globalization worden ze meer zichtbaar! En clash neemt juist af
Casper
Ontvangen: 26-11-09 15:26
antwoord: nee. ondanks de grote verschillen zijn er gulden middenwegen mogelijk tussen samenlevingen omdat de wereld steeds kleiner wordt en de consequenties voor niet goed samenwerken te destructief zijn. Kleinschalige conflicten zullen altijd bestaan echter niet in de vorm van een wereldoorlog tussen samenlevingen.
Emmy
Ontvangen: 26-11-09 17:18
Globalisering kan tot n clash leiden, maar biedt ook mogenlijkheden tot samenwerking en andere vormen van communicatie die begrip kunnen kweken en n clash kunnen voorkomen
Tali
Ontvangen: 26-11-09 18:08
Nee hoor. Als de wereldleider een nobelprijs voor de vrede krijgt, china vooral intern agressief handelt en moslimextremisten geen echt gevaarlijke wapens in handen krijgen, is er weinig aan de hand. Maar hoe lang het zo blijft valt "natuurlijk" ;) niet te voorspellen.
Erik
Ontvangen: 26-11-09 18:19
Ja, tussen de Islamitische en Westerse wereld bestaan zulke enorme verschillen over kernwaarden dat een clash onvermijdelijk is.
Raymond
Ontvangen: 26-11-09 18:53
Nee. en bovendien is Cultuur Ondergeschikt aan politieke belangen, macht en geld. Staten en hoogstens blokken v bondgenoten zullen botsen.
Ruben
Ontvangen: 27-11-09 20:25

Sunday, November 15, 2009

Vraag 8

Veranderde Gorbatsjov de historie door de val van de muur toe te staan of begeleidde hij slechts het onvermijdelijke?Gorbatsjov zag dat de val van de muur onvermydelyk was en anticipeerde hierop doch initieerde nog begeleide de val.
Jef
Datum: 12-11-2009 9:51
Hij was de katalisator van het onvermijdelijke. Maar hij is in mijn ogen 1 van de grootste politici in de historie vd 20ste eeuw.
Marije
Datum: 12-11-2009 9:51Hij zal hebben ingezien dat hij het onvermijdelijke begeleidde. Misschien was een overweging ook dat hij relaties met het westen niet wilde verharden door op te treden terwijl zijn ussr al op instorten stond.
Merel
Datum: 12-11-2009 9:54Gorbatsjov haalde slechts de trekker over. De bevolking geloofde niet meer in de sovjet. Het was tijd voor iets nieuws.
Leen
Datum: 12-11-2009 10:03Ik neig ernaar te zeggen dat hij slechts als begeleider optrad. Al denk ik wel dat individuen belangrijke zetjes kunnen geven een bepaalde richting op.
Els
Datum: 12-11-2009 10:13Hij begeleidde slechts het onvermijdelijke. De val moest komen,met name omdat het een conflict was, waar de machtigste partijen in de wereld bij betrokken waren,zo'n conflict kan niet blijven bestaan. Een machtstrijd kent uiteindelijk altijd winnaars en verliezers.
Ireen
Datum: 12-11-2009 10:16Hij begeleidde slechts het onvermijdelijke.
Ida
Datum: 12-11-2009 10:18Het is de manier van interpeteren, hij begeleidde het onvermijdelijke doormiddel van niet aan te vallen. Waarmee die op die manier de historie veranderde in een situatie hoe het nu is. Hij was op dat moment ook in de gelegenheid de geschiedenis een totaal andere wending te geven.
Adriaan
Datum: 12-11-2009 10:19De val werd toegestaan door de SU. Feit is dat Gorbatsjov de val heeft laten gebeuren. Hij heeft de historie hiermee veranderd, al is het maar geaccellereerd. Raymond
Raymond
Datum: 12-11-2009 10:29Gorbachov speelde zeker een beslissende factor, ook met zijn glasnost en perestrojka. Maar hij zorgde vooral voor een versnelling van het onvermijdelijke.
Guido
Datum: 12-11-2009 10:37Gorbatchov was a tool in the hands of history. The process was unavoidable
Zhanna
Datum: 12-11-2009 11:11Gorbatsjov was een verrader die omgekocht was door de VS, hij vernietigde jarenlang het systeem met zijn "reforms" die directe schade veroorzaakten aan de maatschappij en de economie. Hij creerde een crisis en "broodlijnen" en verslechterde relaties met andere landen. De val vd muur is direct aan hem te wijten.
Alexander
Datum: 12-11-2009 11:18Onder toenmalige economische druk was n val al dichtbij, maar door te wijzen op een totaal andere denkwijze heeft G wellicht toch een beslissende inbreng gehad
Jelle
Datum: 12-11-2009 11:40Gorbatsjov was niet de enige bepalende factor.de machtsbalans tussen verschillende actoren incl. Gorb.Moet zo zijn dat zo n omwenteling mogelijk/onvermijdelijk is.
Ellen
Datum: 12-11-2009 11:47Hij begeleidde t onvermijdelijke; het communisme was door haar zeer geringe overwinningen gedoemd te vallen
Rowinda
Datum: 12-11-2009 12:26Hij begeleidde slecht het onvermijdelijke. Europa ging automatisch assimileren na WW II. Een macht tegen de VS. Daarnaast een inlijving van ex communistische/oostblok landen zouden voor de VS minder dreiging vormen.
Abhilash
Datum: 12-11-2009 12:29Begeleidde slechts het onvermijdelijke.
?
Datum: 12-11-2009 13:53Hij begeleidde het onvermijdelijke. Het was een kwestie van tijd.wel was gorbatsjov de x factor die het proces versnelde.
Erdogan
Datum: 12-11-2009 16:11Hij begeleidde het onvermijdelijke. Het zou onmogelijk zijn geweest de muur te laten staan. Het communisme was elders al op zijn grondvesten aan het schudden.
Igor
Datum: 12-11-2009 16:59De verdienste van hem was dat milieu onvermijdelijke heeft ingezien en niet heeft proberen te stoppen.
Jamet
Datum: 12-11-2009 17:05de heer m.G. was de hoogste leider vt oostblok en gebruikte die macht. Hij heeft De geschiedenis veranderd door dingen te doen en te laten.
Ruben
Datum: 12-11-2009 19:28Hij bevond zich absoluut in een situatie waarin hij weinig keuzes had,de USSR hield op militair en economisch de VS niet meer bij.
JJC
Datum: 12-11-2009 22:56Hij begeleidde slechts het onvermijdelijke
Floor
Datum: 13-11-2009 11:21Hij veranderde historie, DDR had zelfs om troepen gevraagd maar hij weigerde omdat hij bang was voor een 3de wereld kernoorlog! moskou wilde af van warschaupact
Casper
Datum: 13-11-2009 13:31

Thursday, November 5, 2009

Vraag 7

Is Corporate Social Responsibility vooral een PR truc of leidt de discussie op termijn tot ander gedrag van transnationale ondernemingen?

Ik neig naar PR truc,al kan het misschien v invloed zijn als genoeg mensen hun stem laten horen. Dan nog is de kans klein.
Rowinda
Ontvangen: : 5-11-2009 10:10

Pr truc. Bedryven besteden aan d marketing vh csr-beleid dan aan echt iets doen dat tastbaar verantwoord is.
Alberta
Ontvangen: : 5-11-2009 10:13

Vooral een pr truc,maar wel een die het gevolg is van een toenemend bewustzijn en (deels daardoor) media-aandacht
Wouter
Ontvangen: : 5-11-2009 10:13

Deels is t truc, verkoopt goed! Maar t zet mensen ook aan tot denken..naarmate t in meer sectoren en onderdelen van t maats leven gebruikt wordt zal dat t denken over csr en dus de discussie erover ten goede komen. Dergelijke onderwerpen hebben tijd nodig!
Riëtte
Ontvangen: : 5-11-2009 10:21

Als TNCs zich niet aan CSR houden of doen, zal dit leiden tot problemen in de toekomst. Consumers vragen om CSR van TNCs
Casper
Ontvangen: : 5-11-2009 11:04

Het is iig n pr-truc, maar t ligt aan consument, overheid en bedrijfsleven of t meer wordt. Die moeten eisen aan elkaar stellen. Dit vraagt n grote verandering.
Els
Ontvangen: : 5-11-2009 11:16

Vooral een pr truc. Bedrijven willen in de eerste plaats overleven en veel winst maken.De rest is op zijn best bijzaak.aan de uitgaven aan Csr is dat al te zien
Ruben
Ontvangen: : 5-11-2009 12:09

Het zal op termijn tot een verandering van onderneminggedrag leiden want het zal een concurrentie instrument worden in de gedachte dat de consument ook meer eisen gaat stellen aan de producent
Peter
Ontvangen: : 5-11-2009 13:09

Het blijft een PR truc zolang klanten niet doorhebben dat ze liegen. Er komt een moment dat hun gedrag uitkomt. Met snelle hype-media komt dan reputatieschade.
Jelle
Ontvangen: : 5-11-2009 13:27

Het zal geen verandering teweeg brengen tot dat de consument het van de onderneming eist.
Lydia
Ontvangen: : 5-11-2009 13:30

De motivatie v bedrijven zal helaas vaak pr zijn,mr toch leidt t tot ander gedrag.
Ellen
Ontvangen: 05-11-09 16:46


Op de zeer lange termyn is het onontkoombaar dat corporations veranderen. Het is alleen zaak dat de corporations getriggerd blyven om te veranderen.
Jef
Ontvangen: 05-11-09 22:18


Ik denk dat het vooral een pr truc is, ondernemingen blijven toch vooral economisch georienteerd.
Ida
Ontvangen: 06-11-09 11:51


Het probleem is dat het vooral gebruikt wordt als pr. Op die manier is het dus niet een manier om het gedrag van tnc's te veranderen maar eerder een manier voor bedrijven om zich beter voor te doen dan in werkelijkheid het geval is.
Lieselotte
Ontvangen: 06-11-09 12:02


Beide. Begint mssch met pr, maar uiteindelijk beinvloedt het ook 't gedrag van TNC's. Als de consument het wil. Het is wel een langdurig proces en TNC's zitten pas in de beginfase. .
Meta
Ontvangen: 06-11-09 15:58


It is evidently both a PR element and at the same time an essential opportunity to improve the social status of personnel as well as a tool to sustain and increase corporate dividend.
Zhanna
Ontvangen: 07-11-09 00:05


Doordat de meeste het zullen gebruiken als een pr stunt zullen vervolgens steeds meer ondernemingen het ook gaan doen omdat ze anders achterblijven op de koplopers Op een gegeven moment zal dit resulteren in een standaard en dus leidt het uiteindelijk tot ander gedrag. Net als duurzaamheid, eerst werd er niet aan gedacht vervolgens werd het veel gebruikt als marketing en nu is het een vereiste want ook de maatschappij en daardoor ook de consument zien het nut en willen hun steentje bijdragen. En zijn zelfs indicatoren voor duurzaamheid. Misschien ook binnenkort voor social responsability?
Judith-Rosina
Ontvangen: 07-11-09 00:56Thursday, October 29, 2009

Crisis sms

Basis-IB: Crisis - Gunmen storm UN guest house in Kabul, 12 dead. Moet de VN civiel personeel terugtrekken uit Afghanistan?

Simpel: nee.
Rowinda
Ontvangen: 28-10-2009 20:28

Nee, juist niet! Nu moet de vn haar kracht en sterkte laten zien aan de wereld, maar vooraleer aan de afghaanse bevolking.
Jef
Ontvangen: 28-10-2009 20:29

Nee. Zij zijn nodig om afghanistan te helpen opbouwen, en als zij voor de zaak staan en willen blijven moeten ze die kans krijgen.
Kimberley
Ontvangen: 28-10-2009 20:29

Nee, niet terugtrekken uit het land zelf. wel verstandig om extra veiligheidsmaatregelen te treffen. Vooral geen mediahype of counter actie bewerkstelligen. van belang is om de

aanslag weinig aandacht te geven zodat het effect wat de tegenpartij beoogt beperkt lijkt, Mvgr. Emmy ormel
Emmy
Ontvangen: 28-10-2009 20:30

Nee dat geeft alleen maar het bewijs dat ze met geweld dingen bereikt krijgen. Of ze nog altijd in kaboel moeten blijven is wel de vraag!
Carlien
Ontvangen: 28-10-2009 20:30

De vn moet al het civiele personeel in gereedheid brengen voor vertrek. Het ultieme besluit hangt af van de verdere escalatie of stabilisatie
Lieselotte
Ontvangen: 28-10-2009 20:34

Eerder de militaire beveiliging aanscherpen. Het lijkt mij tenminste niet zo dat de VN haar personeel huisvest in een simpele woonwijk.
Lieselotte
Ontvangen: 28-10-2009 20:34

Nee,dat is precies de reden waarom VN aanwezig:gunmen voortdurend terreur ook onderling.Aanhouder wint...
Anneke
Ontvangen: 28-10-2009 20:36

Nee, hoewel het een ernstige situatie is horen risico erbij en er mag zeker niet voor weggelopen worden want daarmee hebben de daders hun doel bereikt.
Carolien
Ontvangen: 28-10-2009 20:36

nee. anders geef je toe aan het doel van religieus extremisten die de afghaanse samenleving willen onderdrukken en overheersen en laat je je wel erg snel uit het veld slaan

waarin je pretendeerd een belangrijke factor te zijn.
Jayant
Ontvangen: 28-10-2009 20:42

Waarom? in 'n oorlog vallen nu eenmaal slachtoffers...
Ellen
Ontvangen: 28-10-2009 20:52

Nee, meer beveiliging zenden. Opnieuw evalueren veiligheid van andere huidige posities in Afghanistan.
Michael
Ontvangen: 28-10-2009 20:52

Nee, de vn zou juist dit soort personeel extra moeten beveiligen. Het militaire als verlengstuk van het humanitaire. Daarbij zou terugtrekking juist een zwaktebod zijn!
Guido
Ontvangen: 28-10-2009 21:25

Ja
Roos Willemijn
Ontvangen: 28-10-2009 21:28

Als risicoanalyse verder verblijf toestaat, nieuw incident voorkomen kan worden en personeel wil, dan blijven! Anders de indruk van een succesvolle aanslag. J
Jelle
Ontvangen: 28-10-2009 21:50

Nee niet terugtrekken, dat zou een vorm van overwinning betekenen voor de terroristen. Civiel personeel zijn het belangrijkste!
Casper
Ontvangen: 28-10-2009 22:19

Nee. Nu is het juist van belang dat de VN daar is. Men moet wel voor extra militaire beveiliging zorgen. Raymond
Raymond
Ontvangen: 28-10-2009 23:03

Absolutely! They will kill more until they are left to do what THEY want, not the US.
Zhanna
Ontvangen: 28-10-2009 23:11

Nee, waarom zouden zij?vn is een onafhankelijke organisatie met Eigen rechtspersoon en kan andere actoren ter verantwoording roepen (zie " reparation for injuries" case) Een

terugtrekking zou minder opbrengen dan blijven. Door te blijven wordt er de mogelijkheid geschapen om ter plekke reflexie tov andere wereldmachten te onderhouden.
Alexander
Ontvangen: 29-10-2009 1:17

Geheel terugtrekken betekent dus ook alle werkzaamheden staken en dat lijkt me niet wenselijk. In ieder geval personeel/guesthouse verplaatsen en extra b...
Gerrie
Ontvangen: 29-10-2009 1:53

Nee, dit zou de aankomende verkiezingen geen goed doen. Door te blijven geeft de vn n signaal af aan de taliban & de afghaanse bevolking: we blijven beschermen.
Els
Ontvangen: 29-10-2009 9:11Tuesday, October 27, 2009

Zesde vraag

Waarom ben je vóór of tegen directe internationale belastingen (zoals de Tobin-tax) voor financiering van mondiale taken?
Verstuurd: 26-10-09 19:59

Voor. Want t is waars. de enige En iig beste manier om intern. Org. Als de Vn meer macht te geven.Nu betaald 90 proc. Vd Vn leden haar toegezegde bijdrages niet
Ruben
Ontvangen: 26-10-09 20:05

Ik ben voor deze vorm van taxatie als het geld ook daadwerkelijk naar het financieren van 'juiste' internationale betrekkingen gaat zoals ontwikkelingshulp!
Casper
Ontvangen: 26-10-09 20:06

Ik ben voor de Tobin-tax, want het zorgt voor een indirecte herverdeling van welvaart. Daarnaast moeten de oplossingen voor globale problemen met globale middelen gefinanceerd worden.
Isabelle
Ontvangen: 26-10-09 20:07

Het idee is leuk maar te idealistisch en zeker niet uitvoerbaar zonder onafhankelijke en vooral 'algemeen geaccepteerde' organisatie die de regels opstelt en de herverdeling bepaalt en controleert.
Carolien
Ontvangen: 26-10-09 20:09

Ik ben voor. Hierdoor kan er een halt gebracht worden aan het verschil tussen landen die wel en niet belasting betalen. Tevens brengt dit evenwicht in de gelijke behandeling van alle landen.
Sherma
Ontvangen: 26-10-09 20:09

Ik ben tegen, omdat het praktischer is om ieder land een deel van het BNP af te laten staan voor een bepaald doel, zoals nu ook al gebeurd! Dit bespaard een hoop rompslomp om 1% belasting te heffen bij ieder individu!
Jorg
Ontvangen: 26-10-09 20:11

Ik ben voor,onder n aantal voorwaarden:vrijwaring van nationale belangen en zo democratisch mogelijke inspraak bij verdeling gelden,pas formulering van probleem en aanpak na volledig en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en kritische evaluatie van effect en doelmatigheid aanpak.
JJC
Ontvangen: 26-10-09 20:18

Ben voor omdat dringende taken op de lange termijn worden geschoven door gebrek aan financien. Landen beslis per toerbeurt zodat er gezam. agenda ontstaat
Toan
Ontvangen: 26-10-09 20:23

tegen, daar het een verplichting wordt en het geven/reserveren van geld voor ontwikkelingshulp/steunen van vredes missies juist op eigen initiatief dient te geschieden ofwel uitzichzelf komen met initiatieven om geld te reserveren, neuzen zelfde kant op, als het een verplichting wordt dan weten landen denk ik op een gegeven moment niet eens meer waarom en waarvoor het geld is. Eigen initiatief wel, veel meer betrokkenheid omdat het geld is wat men uit zichzelf geeft. Mvgr. Emmy ormel
Emmy
Ontvangen: 26-10-09 20:28

De tobin tax zou goed werken in een totaal geglobaliseerde wereld. In een tijd dat we het alleen al binnen Europa niet altijd eens kunnen worden over de te financieren ontwikkelingslanden.Dan zal het creeren van een pot met geld op mondiaal niveau leiden tot meer problemen als oplossingen.
Adriaan
Ontvangen: 26-10-09 20:34

Voor, omdat het moeilijk blijkt om fondsen voor dit soort taken te werven, dit zou een continue geldstroom garanderen. Maar eerst moet het systeem verheldert.
Els
Ontvangen: 26-10-09 22:02

Tegen, Geen controle over de beslissingen. Machtige staten (vs etc) zullen Hun wil in Hun belang afdwingen. Net als bijv met human rights watch gebeurt.
Alexander
Ontvangen: 26-10-09 23:40

Voor: het geld kan goed gebruikt worden voor goede doelen. Tegen: de ene zal ten onrechte meer belast worden met de tax dan de ander
Lydia
Ontvangen: 27-10-09 00:01

Ik ben want op deze wijze kunnen we werkelijk voorbij neo-realisme en constructief gezamenlijke problemen oplossen.
Melissa
Ontvangen: 27-10-09 00:21

Tegen, omdat het corruptie in de hand werkt. En wie beslist er wat er met het geld gedaan moet worden? Het is niet democratisch. De administratie kost veel tyd en geld. Gerdien
Gerdien
Ontvangen: 27-10-09 07:07

Voor: het geld kan goed gebruikt worden voor goede doelen. Tegen: de ene zal ten onrechte meer belast worden met de tax dan de ander
Lydia
Ontvangen: 27-10-2009 0:01

Ik ben want op deze wijze kunnen we werkelijk voorbij neo-realisme en constructief gezamenlijke problemen oplossen.
Melissa
Ontvangen: 27-10-2009 0:21

Tegen, omdat het corruptie in de hand werkt. En wie beslist er wat er met het geld gedaan moet worden? Het is niet democratisch. De administratie kost veel tyd en geld. Gerdien
Gerdien
Ontvangen: 27-10-2009 7:07

Ik ben voor een wereldbelasting. Het realiseren van taken en doelen, zoals de millenniumdoelen wordt gemakkelijker. Door globalisering en onderlinge afhankelijkheid is dit

noodzakelijk geworden.
Meta
Ontvangen: 27-10-2009 14:01

voor, mits er een goed systeem is voor het beheren van dit geld. Het bied mogelijkheden om voor het algemeen belang, bv klimaat en vrede, meer te kunnen doen.
Arla
Ontvangen: 27-10-2009 14:07

Ik ben tegen, omdat er geen goede instituties zijn om dit op dit moment te reguleren. Daarbij zal t problemen opleveren met welk land welk deel betaalt en waar t geld aan moet worden betaald. Een systeem zou kunnen zijn dat men kijkt naar inwonertal, of principe van vervuiler betaalt.
Riëtte
Ontvangen: 27-10-2009 15:19

Tegen, omdat het vrijwel onmogelijk is om kort te sluiten waaraan die gelden besteedt moeten worden. Plus: wie houdt het toezicht?
Jeroen
Ontvangen: 27-10-2009 15:49

An sich ben ik voor een, kleine, mondiale belasting. Doch de practische aspecten lyken my byna onuitvoerbaar.
Jef
Ontvangen: 28-10-2009 18:55Tuesday, October 13, 2009

Vijfde vraag


"Vijfde vraag: Moet de VN met kiezersregistratie wachten totdat er geboortebewijzen zijn of verkiezingen houden waar velen niet aan deel kunnen nemen?"
Iedereen laten kiezen en tijdens het kiezen kunnen ook geboortebewijzen worden aangevraagd zodat men kiesgerechtigd kan worden
Casper
Verstuurd: 12-10-09 21:02
Om het vertrouwen in de democratie te waarborgen is het beter om te wachten tot iedereen een geboortebewijs heeft. Naar de toekomst toe de beste oplossing. Beter iets later dan slechte verkiezingen.
Jorg
Verstuurd: 12-10-09 21:02
Zolang er velen niet mee kunnen doen vind Ik het niet goed, want dat is geen democratie. De vn zou met bepaalde technieken zoals geboortebewijzen ervoor moeten zorgen dat iedereen een stem heeft.
Igor
Verstuurd: 12-10-09 21:03
Men moet wachten. Redenen: 1. Anders zijn velen niet vertegenwoordigd terwijl dat een recht is. 2. Democratie is bij verkiezingen op zijn top dus moet ieder gerechtigde daaraan kunnen deelnemen.
Abhilash
atum: 12-10-09 21:03
Een goede basisadministratie is sowieso belangryk voor de opbouw van een land, dus op zoek naar die geboortebewyzen, en niet meteen verkiezingen. Gerdien
Gerdien
Verstuurd: 12-10-09 21:05
Wachten totdat er geboortebewijzen zijn kan lang duren echter een representatief beeld geeft het niet als er met een minderheid van de bevolking gestemd wordt. Wellicht kan er een tijdelijke situatie gecreëerd worden zodat de mensen zonder geboortebewijzen wel kunnen stemmen maar hun stem bijvoorbeeld 70% telt ipv 100%, totdat de geboortebewijzen achterhaald zijn of op een andere wijze vastgesteld is dat de mensen zonder geboortebewijzen toch deel kunnen nemen aan de verkiezingen. Mvgr. Emmy 0rmel
Emmy
Verstuurd: 12-10-09 21:07
Yes, better to hold elections than not. They may not answer to all criteria but at least a process would be started, a learning point!
Zhanna
Verstuurd: 12-10-09 21:09
Op lokaal nivo kan gewerkt worden met bijv. herkenning van dorpsgenoten en onafwasbare inkt:imperfecte verkiezingen beter dat geen.
JJC
Verstuurd: 12-10-09 21:07
Verkiezingen houden. Het democratisch proces is sterk verbonden met de vorm van de staat. Verkiezingen dragen bij aan draagvlak voor 1 staat. Dat moet voor gaan
Jelle
Verstuurd: 12-10-09 21:10
Nu verkiezingen aangezien het wachten jaren kan duren en indien identificatie voltooid vroegtijdige verkiezingen hanteren(bv termijn van 2 jr)
Anneke
Verstuurd: 12-10-09 21:12
De vn moet geen verkiezingen houden waar velen niet aan deel kunnen nemen,maar wachten tot mensen (versneld) zijn geregistreerd.
Floor
Verstuurd: 12-10-09 21:16
De vn moet wachten met verkiezingen omdat een democratie pas legitiem is wanneer er vrije verkiezingen zijn waarbij alle stemgerechtigden hun recht om te stemmen uit kunnen oefenen.
Pim
Verstuurd: 12-10-09 21:55
Wanneer vele burgers niet kunnen stemmen kunnen verkiezingen niet als democratisch worden aangeduid.
Kim
Verstuurd: 12-10-09 22:35
Wachten op de geb.-bewijzen. Bij niet -representatieve verkiezingen laait het geweld misschien weer op. Daarnaast gedraagt men zich misschien beter met VN aanwezigheid
Jamet
Verstuurd: 13-10-09 00:36
Het maakt niet uit, de relaties en wetten in het land worden geregeerd door eigendomsverdeling. De machthebbers vinden wel een manier om hun wil af te dwingen via elke vorm van verkiezingen.
Miranda
Verstuurd: 13-10-09 06:18
De VN dient eerst een basis te verzien in een land. Waaronder de kiezersregistratie om vervolgens een Democratische verkiezings ronden te kunnen houden.
Adriaan
Verstuurd: 13-10-09 12:00
Democratie alleen werkt niet in een land zonder instituties om die democratie te waarborgen. Onderdeel daarvan is een goed werkende kiezersregistratie, dus ja, wacht op geboortebewijzen!
Melle
Verstuurd: 13-10-09 12:16
Als in 1minder ontwikkeld land Velen niet geregistreerd zijn door goede redenen,zoals fouten bij de overheid dan moet je er alg verkiezing er niet door verstore
Ruben
Verstuurd: 13-10-09 13:02
De vn zou een actie moeten opzetten om binnen een aangegeven korte tijd geboortebewijzen op te stellen,na deze tijd,ong. 2jaar,moet kiezersregistratie
plaatsvinden
Ireen
Verstuurd: 13-10-09 13:10
Ik zou eerder voor kiezersregistratie zoals in cambodja, mbv vingerafdrukken en kiezerspassen. Zo veel mogelijk mensen betrekken bij verkiezingen lijkt me goed.
Els
Verstuurd: 13-10-09 13:40
De VN moet ondanks morele nadelen toch de verkiezingen door laten gaan omdat er een cultuursverandering (kiezerscultuur)moet plaatsvinden in jonge democratieen.
Jesse
Verstuurd: 13-10-09 15:19
Waar wil de vn het geld, de middelen en de tijd vandaan halen om overal ter wereld kiezers te registreren vraag ik mij als econoom af? Ik vrees dat democratische verkiezingen pas mogelijk zijn bij economische vooruitgang, niet al te grote inkomensongelijkheden en gelijke kansen. In een ware democratie corrumpeert macht namelijk niet, omdat op andere manieren ook valt te overleven. Daarom denk ik dat die vrije verkiezingen vanzelf komen als eerst andere institutionele verbeteringen worden doorgevoerd in o.a. onderwijs, bestrijding van misdaadkartellen, levensverwachting, zorg. Kiezersregistratie lijkt mij geen logische eerste stap...
Bjsyn
Verstuurd: 13-10-09 17:52
Het opstarten van een democratie verkoopt nooit zonder problemen. Er moeten gewoon verkiezingen komen. Het is belangrijk om de Afghanen te laten zien dat de dagen van de Taliban voorbij zijn. Raymond
Raymond
Verstuurd: 13-10-09 19:03
Wachten op geboortebewijzen omdat anders velen over het hoofd worden gezien en daardoor een erg slecht beeld van democratische verkiezingen krijgen.
Arla
Verstuurd: 13-10-09 19:13